تبلیغات
دلهای عاشورایی - آداب از گفتار ائمه معصومین (ع)
 
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
دلهای عاشورایی
درباره وبلاگ


mostafa7193@gmail.com


زندگی هنر نقاشی كردن است بدون استفاده از پاك كن سعی كن همیشه طوری زندگی كنی كه وقتی به گذشته برمی‎گردی نیازی به پاك كن نداشته باشی.

مدیر وبلاگ : مصطفی احمدی mostafa7193@gmail.com
نظرسنجی
هدیه به وجود پاک امام زمان حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در جهت تعجیل در ظهور و سلامتی حضرت
امام صادق علیه السلام : پوشیدن لباس كتانى بدن را فربه مى كند.

حضرت على علیه السلام : بپوشید جامه پنبه اى را كه آن پوشش رسول خدا و پوشش مرده هاى خود را در آن كفن كنید.

امام صادق علیه السلام : جامه سرخ تیره پوشیدن آن كراهت دارد مگر براى نوداماد.

حضرت امام محمد باقر علیه السلام : جایز نیست زنان را كه شبیه به مردان شوند زیرا كه رسول خدا صلى اللّه علیه و آله لعنت كرد مردانى را كه شبیه به زنان شوند و لعنت زنان را كه شبیه به مردان شوند در پوشیدن لباسها.

حضرت على علیه السلام : زیر جامه را ایستاده پوشیدن باعث اندوه مى شود.

حضرت صادق علیه السلام : نعلین و كفش بهترین رنگها، رنگ زرد است .

حضرت على علیه السلام : چون لباس خود را از بدن بیرون آورید بسم اللّه بگویید تا جنیان نپوشند و اگر نگویید جنیان آن جامه را مى پوشند تا صبح .

رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله : یا على جان انگشتر در دست راست بكن تا از مقربان باشى . پرسیدند كه چه انگشتر در دست كنم فرمودند: كه عقیق سرخ .

حضرت رضا علیه السلام : انگشتر عقیق فقر و درویشى را بر طرف مى كند و در دست كردن عقیق نفاق را زایل مى كند.

حضرت صادق علیه السلام : انگشترى بگیرید كه نگینش عقیق باشد زیرا انسان پریشان نشود و عاقبت كارش نیكو گردد.

حضرت موسى كاظم علیه السلام : انگشترى زرد در دست كردن موجب آسانى است كه در آن هیچ دشوارى نباشد.

امام صادق علیه السلام : هر كه انگشترى فیروزه در دست كند دستش فقیر نشود.

رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله : خداوند عالمیان مى فرماید كه من شرم مى كنم از دستى كه به سوى من بلند شود به دعا و در آن دست انگشتر فیروزه باشد پس ‍ او را ناامید برگردانم

 

حضرت صادق علیه السلام : سرمه كشیدن در شب چشم را نفع مى رساند و در روز زینت است .

حضرت محمد باقر علیه السلام : سرمه سنگ در دیده كشیدن دهان را خوشبو و مژگان را محكم و قوت جماع را زیاد مى كند.

رسول اكرم صلى اللّه علیه و آله : اگر سیر بودى چیزى مخور كه باعث پیسى مى شود.

امام موسى كاظم علیه السلام : اگر مردم در غذا خوردن میانه رو باشند همیشه بدن ایشان سالم بماند.

امام موسى كاظم علیه السلام : چیز خوردن شب را ترك مكنید اگر چه به پاره نان خشكى باشد كه باعث قوت بدن و قوت جماع است .

حضرت على علیه السلام : طعام را بگذارید سرد شود زیرا بركت در طعام سرد است .

حضرت على علیه السلام : منشین بر طعامى مگر وقتى كه گرسنه باشى و دست بكش از غذا در صورتى كه هنوز میل داشته باشى و غذا را خوب بجوید و همیشه قبل از خواب به توالت بروید. اگر كسى این مسائل را رعایت كند دیگر به طبیب نیازى پیدا نخواهد كرد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : هرگز در موقع غذا خوردن بر پهلوى چپ و یا راست تكیه مكنید.

حضرت على علیه السلام : باكى نیست كه در حال راه رفتن چیزى بخورند.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : در اول طعام و آخر طعام نمك بخور كه هر كه در طعام افتتاح و اختتام به نمك كند خداى تعالى دفع كند از او هفتاد نوع بلا را كه آسانتر آنها خوره باشد.

حضرت على علیه السلام : در موقع خوردن غذا شروع كن با بسم اللّه و چون تمام نمودى بگو (الحمدللّه ) كسى كه چنین كند هرگز از آن طعام از او سوال نكنند.

حضرت صادق علیه السلام : آب زمزم شفا است از هر دردى .

حضرت صادق علیه السلام : هر كه در حالت خضاب با زن خود جماع كند فرزندى كه به هم رسد مخنث است .

حضرت صادق علیه السلام : جماع مكن در اول ماه و میان ماه و آخر ماه كه باعث این مى شود كه فرزند سقط شود و یا دیوانه شود یا صرع داشته باشد. نمى بینى كسى كه صرع مى گیرد اكثرا یا در اول ماه یا در آخر ماه مى باشد.

حضرت موسى كاظم علیه السلام : پرسیدند كه اگر در حالت جماع جامه از روى مرد و زن دور شود چیست فرمودند باكى نیست .

حضرت صادق علیه السلام : پرسیدند از حضرت اگر كسى زن خود را عریان كند و به او نظر كند چون است فرمود كه مگر لذتى از این بهتر مى باشد.

امام رضا علیه السلام : پرسیدند از جماع كردن در حمام فرمودند باكى نیست .

حضرت صادق علیه السلام : فرمودند كه دشمن ما اهل بیت نیست مگر كسى كه ولدالزنا یا مادرش در حال حیض به او حامله شده باشد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : جماع مكن با زن خود مگر آن كه تو دستمالى از براى خود داشته باشى و او دستمالى از براى خود داشته باشد و هر دو خود را به یك دستمال پاك نكنید كه دشمنى در میان شما پیدا مى شود و آخر به جدایى مى كشد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : بر پشت بام جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد منافق و ریا كننده و صاحب بدعت باشد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : در شب عید فطر جماع مكن كه اگر فرزندى به وجود آید شر بسیار از او بظهور آید و در شب عید قربان جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد شش انگشت یا چهار انگشت در دست داشته باشد. یا على جان در زیر درخت میوه دار جماع مكن كه اگر فرزندى بهم رسد جلاد و كشنده مردم باشد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : یا على جان در شب سه شنبه جماع بكن كه اگر فرزندى بهم رسد بعد از سعادت اسلام او را روزى شود و دهانش خوشبو و دلش رحیم و دستش جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاك باشد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : در شب دوشنبه جماع بكن كه اگر فرزندى بهم رسد حافظ قرآن و راضى به قسمت خدا باشد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : جماع كنید در شب جمعه كه اگر فرزندى بهم رسد خطیب و سخنگو باشد و اگر در روز جمعه بعد از عصر جماع كنى در شب جمعه و فرزندى بهم رسد از دانایان مشهور باشد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : گفتن مرد به زن خود كه من تو را دوست مى دارم هرگز از دل او بدر نمى رود.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : حق شوهر بر زن آن است كه روزه مستحبى و بیرون رفتن از خانه بدون اجازه شوهر نباشد. زیباترین لباسها و بهترین زینتها را براى شوهر در خانه بپوشد و خود را خوشبو كند و هر بامداد و شام خود را بر او عرضه كند كه اگر اراده جماع داشته باشد ابا نكند. و هیچ چیزى بى اجازه او به كسى ندهد و اگر بدهد گناهش براى زن است و ثوابش براى شوهر و هیچ شب نخوابد كه شوهر از او خشمناك باشد. زن گفت : یا رسول اللّه ! هر چند شوهر بر او ظلم كرده باشد.

فرمودند: بلى

امام صادق علیه السلام : هر زنى كه شوهر از او آزرده باشد نمازش مقبول نباشد تا شوهر را راضى كند.

امام صادق علیه السلام : جهاد زن به نیكو شوهر دارى است .

امام موسى كاظم علیه السلام : از بركت زن این است كه كم خرج و آسان زا باشد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : هر زنى كه هفت روز به شوهرش خدمت كند خداوند هفت در جهنم را بروى او مى بندد و هشت در بهشت را بر روى او مى گشاید تا از هر درى كه خواهد وارد شود.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : زنى كه به شوهرش آبى دهد عبادت یك سال براى او نویسند و براى او شهرى در بهشت بنا شود، و شصت گناه او آمرزیده شود.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : خوشا به حال زنى كه شوهر از وى خشنود باشد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : سه زن است كه حق تعالى عذاب قبر از ایشان بردارد و حشرشان با فاطمه زهرا سلام اللّه علیها خواهد بود.

اول : صبر كننده بر غیرت شوهر.

دوم : بر اخلاق بد مرد

سوم : زنى كه بخشنده و مهربان باشد بر شوهرش .

حضرت على علیه السلام : خاكروبه خانه را شب در خانه مگذارید و بیرون ببرید كه شیطان در آن جا مى گیرد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : خانه شیطان در خانه هاى شما جایى است كه عنكبوت مى كند. پس پاك كنید آنها را كه باعث فقر و پریشانى مى شود.

امام رضا علیه السلام : هنگامى كه خواستى به حمام بروى و دچار سردرد و زكام نشوى بعد از داخل شدن پنج جرعه از آب گرم و تمیز بنوش كه به اذن خداوند متعال از درد سر و درد شقیقه سالم مى مانى و بعد از خارج شدن بر قدمها آب سرد بریز.

امام سجاد علیه السلام : در سر سفره استخوانها را خوب پاك نكنید كه مقدارى سهمیه اجنه است و اگر خوب پاك شود چیزى از منزل شما مى برند كه از آن بهتر باشد.

امام جعفر صادق علیه السلام : هر بنده كه آب بخورد و امام حسین علیه السلام و اهل بیت او را یاد كند و لعنت كند كشندگان آن حضرت را حق تعالى صد هزار حسنه براى او بنویسد و صد هزار گناه از او پاك نماید و صد هزار درجه براى او بلند كند و چنان باشد كه صد هزار بنده آزاد كرده باشد.

حضرت صادق علیه السلام : پیش از آب خوردن بسم اللّه بگویید و دمى بخورید و الحمدللّه بگوید پس باز بسم اللّه بگوید و بخورد و بعد از خوردن الحمدللّه بگوید و مادام كه آن آب در شكم او باشد تسبیح خدا گوید و ثوابش از براى او باشد.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : در شب معراج زنانى چند از امت خود را در عذابى شدید دیدم . زنى را دیدم كه به موهایش آویخته شده ، مغز سرش مى جوشید سوال نمودم او چه كرده است گفتند: او موى خود را از مردان نامحرم نمى پوشانیده است و زنى را دیدم كه گوشت بدنش را با قیچى هاى آتشین قیچى مى كردند، گفتم او چه كرده است گفتند خود را به مردان نامحرم نمایش مى داده كه به او رغبت كنند.

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : وقتى دیدى زنها سرهایشان را مثل كوهان شتر درست كردند، ایشان را لعنت كنید كه آنها ملعونند و نمازشان مقبول نیست .

پیامبر اكرم صلى اللّه علیه و آله : وقت هر نماز كه مى شود ملكى جلوى روى مردم ندا مى كند اى مردم بایستید به طرف آتشى كه از گناه بر پشت هاى خود افروخته اید، پس آن را با نماز خاموش كنید.

امام سجاد علیه السلام : هنگامى كه به نماز مى ایستى طورى آن را بجاى آور كه گویى آخرین نماز خاموش كنید.

امام رضا علیه السلام : نماز بهترین اعمال و پایه و ستون دینتان است .

حضرت مهدى (عج ): ملعون است ملعون است كسى كه نماز صبحش را تاخیر بیندازد تا زمانى كه ستارگان محو شوند

 

سبب قرب داورست نماز   

 فرق مومن ز كافر است نماز

 

در میان خدا و مخلوقش  

 ارتباطى مكرر است نماز

 

سپر آتش است روزه ولى   

 ناجى روز محشر است نماز

 

مهر آل على است روح نماز   

 بر محمد و آل او صلوات

 نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 31 اردیبهشت 1398 03:29 ق.ظ
service connected erectile dysfunction http://viagralim.us service connected erectile dysfunction !
whoah this blog is excellent i like reading your posts. Stay up the good work! You already know, a lot of individuals are looking around for this info, you can aid them greatly.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 03:18 ق.ظ
You made some decent points there. I looked on the internet for more information about the issue and found most people
will go along with your views on this site.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

موضوعات
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
http://caaj.ir/uploaded_files/311047/1/120x240.gif کربلائی جواد مقدم
بوی سیب

مقر افسران جنگ سایبری خراسان شمالی


Top Blog
وبلاگ برتر در تاپ بلاگر


http://ziq.ir/o0Jr
 
 
 
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز